top of page

/

Privacybeleid

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website en diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van MYPUP B.V. Door gebruik te maken van deze applicatie en onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. MYPUP B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens, naam, adres, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mail adres, betaalgegevens en keuze van standaard aflever pup te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden automatisch opgeslagen in uw gebruikersprofiel welke zijn opgeslagen op eigen beveiligde servers van MYPUP B.V. of die van een derde partij die van MYPUP B.V. daartoe de opdracht heeft gekregen. Wij gebruiken deze gegevens tevens om analyses uit te kunnen uitvoeren van het gebruik van de pups, zodat we onze diensten en het beschikbaar stellen en het gebruik van pups kunnen verbeteren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MYPUP B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MYPUP B.V. of die van een derde partij die van MYPUP B.V. daartoe de opdracht heeft gekregen.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming, zoals profilering.

Derden

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. MYPUP B.V. verstrekt persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, behalve aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten. Daarnaast kan MYPUP B.V. persoonsgegevens doorgeven aan partijen die pups ter beschikking stellen aan gebruikers van de pups bijvoorbeeld in een kantoor of appartementencomplex. Deze partijen ontvangen informatie om bijvoorbeeld analyses te kunnen uitvoeren van het gebruik van de pups, zodat wij en zij de diensten kunnen verbeteren. Deze derden dienen de persoonsgegevens in compliance met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving te verwerken en bepalen zelf het doel en middelen voor het verwerken van de gegevens en hun voorwaarden zijn op die verwerkingen van toepassing.
Het kan zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EER. Dit mogen we alleen indien het betreffende land een passend niveau biedt qua persoonsgegevens bescherming. Als een land hieraan niet voldoet, zorgt MYPUP B.V. voor passende waarborgen zodat de persoonsgegevens toch goed beschermd worden.

Digital marketing service providers 

Wij stellen periodiek digitale marketingagenten aan om namens ons marketingactiviteiten uit te voeren; dergelijke activiteiten kunnen resulteren in de conforme verwerking van persoonsgegevens. Onze aangewezen gegevensverwerkers omvatten:

(i)Prospect Global Ltd (trading as Sopro) Reg. UK Co. 09648733. You can contact Sopro and view their privacy policy here: http://sopro.io.  Sopro are registered with the ICO Reg: ZA346877 their Data Protection Officer can be emailed at: dpo@sopro.io.

Lead Forensics Ltd. You can contact Lead Forensics and view their privacy policy here: https://www.leadforensics.com. Their Data Protection Officer can be emailed at: data-compliance@leadforensics.com.

Veranderingen

MYPUP B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Hiervan wordt u door MYPUP B.V. genotificeerd via e-mail.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. U kunt dit doen door in te loggen op het door u aangemaakte gebruikersprofiel of u kunt een e-mail sturen aan het onderstaande e-mailadres. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens op een rechtmatige wijze te verwerken. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij een verzoek niet naar tevredenheid verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen/uitschrijven diensten van MyPup B.V.

U kunt te allen tijde uw gegevens aanpassen of zich uitschrijven en geen gebruik meer maken van de diensten van MYPUP B.V. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u dit doen door in te loggen op het door u aangemaakte gebruikersprofiel, of door het sturen van een e-mail naar onderstaand e-mail adres. Zie onderstaande contactgegevens. Indien u al uw gegevens verwijderd, kunt u geen gebruik meer maken van onze diensten. Indien de klant een abonnement voor de diensten van MYPUP B.V. afsluit via mypup.nl kan deze te allen tijde door de klant schriftelijk of via het gebruikersprofiel worden opgezegd. Beëindiging van het contract is van kracht voor de eerstvolgende incassodatum.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaartermijnen

MYPUP B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend zolang als noodzakelijk. We nemen daarbij de volgende bewaartermijnen in acht:

  • Persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van de dienstverlening: 12 maanden + 30 dagen nadat u de dienst of het platform voor het laatst hebt gebruikt wordt uw account verwijderd.

  • Persoonsgegevens die wij verwerken omdat wij communicatie met u hebben gehad: 2000 dagen nadat u voor het laatst contact met ons hebt opgenomen worden uw emails verwijderd. (Dit in verband met het consumenten recht om nog 5 jaar terug te komen op eerdere klachten.)

  • Cookies: afhankelijk van het type cookie maximaal 365 dagen, minder indien mogelijk. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


MYPUP B.V.
Kuiperbergweg 32
1101 AG Amsterdam
info@my-pup.com

December 2021

bottom of page