top of page

Pakketten efficiënt ontvangen en verzenden en CO2-uitstoot verminderen? Het kan!


Online winkelen is een integraal onderdeel geworden van ons dagelijks leven. We bestellen wat af en of dit nu het bestellen van kleding, goederen, boodschappen of eten is: het is een welkome service in onze vaak snelle levens van vandaag de dag. Een service voor de consument, maar ook voor bedrijven. Maar is de pakketlogistiek eigenlijk wel logisch ingericht? Wat voor winst valt er te behalen met het oog op efficiëntie en duurzaamheid? Hoe kun je als bedrijf bijdragen aan een groenere toekomst en een vermindering van onze carbon footprint door middel van je keuze voor pakketdienst service?


Met de feestdagen in het verschiet, is het een mooi moment om hier een licht op te werpen.


Pakketstromen en de onlogische wereld hierachter

Elke dag worden in Duitsland meer dan 11 miljoen pakketten bezorgd.[1] Niet door één pakketdienst, maar door meerdere. Of dit nu gaat om bestellingen in het privé- of bedrijfsleven: koeriers rijden af- en aan in de straat om bestellingen af te leveren. Je herkent het misschien wel: werknemers die hun pakketten ook op kantoor laten bezorgen, met als gevolg rommelige(re) entrees, pakketten die zoekraken en een receptie die overbelast raakt. En al die verschillende bezorgdiensten over de vloer de hele dag? Er is geen enkele reden waarom zij allemaal apart op de stoep moeten staan. Naast de druk die pakketstromen op de interne logistiek voor bedrijven geeft, betekent een toename aan koeriersdiensten ook een toename aan onveiligheid op straat en een toename van uitlaatgassen.


The Green Deal, pakketstromen en duurzaamheid

Het Klimaatakkoord van Parijs, dat in december 2015 door 195 landen werd goedgekeurd, bevat een wereldwijd actieplan om de opwarming van de aarde te beperken. De herinrichting van logistieke transportstromen – en dus pakketbezorging – is onderdeel van de “Green Deal”. We moeten verduurzamen en de CO2-uitstoot flink terugdringen.[2] Met de sterke ontwikkeling van e-commerce en de toename van het volume van pakketten is het verminderen van de totale CO2-uitstoot in logistieke pakketstromen een enorme uitdaging.[3] In ‘Report on Green Deal and the postal sector’ worden twee grote uitdagingen genoemd:


  1. Het bereiken van schone kilometers (wat een grote vermindering van de kooldioxidevoetafdruk per kilometer inhoudt)

  2. Netwerkefficiëntie (oftewel het verminderen van het aantal gereden kilometers per levering).

Duurzamer met MyPup

Voor die twee uitdagingen bieden wij sinds 2014 een oplossing. Met als doel: efficiëntere pakketlogistiek, actief bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, bijdragen aan leefbare steden én een toegevoegde waarde voor gebruikers creëren.


"Wat er nu gebeurt is dat alle aanbieders los van elkaar opereren. En het aantal verschillende koeriersdiensten neemt nog steeds toe. Hoewel dit natuurlijk een logische ontwikkeling is in de vrijemarkteconomie, is hoe dit gaat eigenlijk heel ónlogisch, niet-duurzaam en belastend. Met MyPup sparen we 9 van 10 ritten uit. In 2022 hebben we 82,616kg kg CO2 bespaard, dat is net zoveel als 540 keer met de auto van Berlijn naar Amsterdam te rijden."

- Martijn van Schaveren


Bij MyPup worden pakketten van alle aanbieders wereldwijd gebundeld aan de rand van de stad en vervolgens in één rit – emissievrij – naar de Pick Up Points gebracht. Er komt maar één keer per dag iemand langs en de pakketten worden opgeborgen in veilige kluizen. Kortom: de full-service dienstverlening van MyPup betekent een gehele ontlasting van de receptie én is duurzame keuze in pakketbezorging.

 

[1] www.statista.com. [2] European Regulators Group for Postal Services, ‘ERGP Report on Green Deal and the postal sector (2021)’, p. 21. [3] European Regulators Group for Postal Services, ‘ERGP Report on Green Deal and the postal sector (2021)’, p. 10.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page